028 - 3977 1955
info@vev.com.vn

vị trí

Định vị vị trí của chúng tôi

ctcp tvxd giá trị kỹ thuật việt

Tầng 3 - Tòa nhà Blue Diamond
Y2-Y4 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
TP.Hồ Chí Minh

liên hệ

CTCP TVXD Giá Trị Kỹ Thuật Việt

Tầng 3 - Tòa nhà Blue Diamond
Y2-Y4 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
TP.Hồ Chí Minh

Hãy gửi đến chúng tôi những câu hỏi hoặc thông tin dự án của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng.

Tiềm kiếm

LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo001
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo002
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo003
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo004
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo005
previous arrow
next arrow
Exit full screenEnter Full screen
PlayPause
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo001
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo002
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo003
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo004
LongHauHighRiseRBFPhaseII.Photo005
 • Chủ Đầu Tư
  Long Hau Corporation
 • Vị Trí
  KCN Long Hậu, Long An
 • DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
  15 000 m2
 • Năm
  2023
VEV.Project.Photo.Sika.01
VEV.Project.Photo.Sika.02
VEV.Project.Photo.Sika.03
VEV.Project.Photo.Sika.04
VEV.Project.Photo.Sika.05
VEV.Project.Photo.Sika.06
VEV.Project.Photo.Sika.07
VEV.Project.Photo.Sika.08