028 - 3977 1955
info@vev.com.vn
dịch vụ
_______
Khảo Sát - Thiết Kế & Thẩm Tra Thiết Kế - Xin Phép - Quản Lý Dự Án

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CÓ THỂ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Khảo sát

 • Khảo sát địa hình.
 • Khảo sát địa chất.
 • Khảo sát đánh giá công trình hiện hữu.

Thiết kế & Thẩm tra thiết kế

 • Thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng khu công nghiệp, khu dân cư.
 • Thiết kế kỹ thuật hạ tầng. Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình cao tầng.
 • Thiết kế kết cấu.
 • Thiết kế kỹ thuật cơ, điện, lạnh, PCCC.
 • Tư vấn Thiết kế xanh theo chuẩn LEED hay LOTUS.

Xin phép

 • Xin phép xây dựng.
 • Xin phép PCCC.
 • Xin phép môi trường.

Quản lý dự án

 • Lập dự án đầu tư.
 • Kiểm soát, điều phối thiết kế.
 • Tư vấn đầu thầu.
 • Tư vấn giám sát (quản lý chất lượng).
 • Quản lý chi phí, khối lượng.
 • Quản lý tiến độ.
 • Quản lý hợp đồng.
 • Quản lý rủi ro, an toàn.

THIẾT KẾ KỸ THUẬT - QUẢN LÝ DỰ ÁN

THƯ ĐÁNH GIÁ, GIỚI THIỆU