Nha may tay cam ô tô Tanabe

Chủ đầu tư: Công ty Tanabe( Japan)


Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 10.11.2014

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.05.2015