LÊ THẠNH TRỊ

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Tên đầy đủ
LÊ THẠNH TRỊ
Công ty

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giá trị kỹ thuật Việt ( VEV)

Địa chỉ công ty

Lầu 3- Tòa nhà Blue Diamond- Y2-Y4- Hồng Lĩnh- Phường 15-Quận 10-TPHCM

Tel & Fax +(84) 8 3977 1955Fax: +(84) 8 3977 1956
Chức vụ hiện tại: Giám đốc dự án

Kinh nghiệm:

20 năm

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

07/2011 Chứng chỉ thiết kế xanh LEED BD+C  AP ® ( LEED Building Design + construction ) của Hội đồng Công trình xanh Quốc tế  (GBCI)
09/2010 Chứng chỉ quản lý dự án PMP ® ( Project Management as Professional) của Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI®)
11/ 2007

Chứng chỉ thành viên Hiệp hội kỹ sư xây dựng Đông Nam Á.

Hiệp hội kỹ sư xây dựng Đông Nam Á (AFEO).

Mã số 1274, cấp ngày 29/11/2007

12/2003

Thạc sĩ Châu Âu về Cơ khí Xây dựng (EMMC).

Đại học Liege – Vương Quốc Bỉ

03/2002

Bằng Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc sư.

Trường Đại học kiến trúc, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

08/1999

Bằng Tốt nghiệp Đại học kỹ sư xây dựng.

Trường Đại học kiến trúc, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

11/2003

Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp bởi Bộ xây dựng

08/2011

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát  công trình cấp bởi Bộ xây dựng

KINH NGHIỆM

9/2011 ĐẾN NAY

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giá trị kỹ thuật Việt ( VEV)

Vị trí: Giám đốc dự án

2003-2011

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân CC

Vị trí: Giám đốc dự án kiêm Phó tổng giám đốc

2001 – 2003

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân CC

1999 – 2001

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng CC

Vị trí:  Kỹ sư kết cấu.