Benh vien phu san quoc te (Phu Yen)

 

Bệnh viên Phụ sản Quốc tế Phú Yên ( Gđ 1- 100 giường)

Chủ đầu tư: Công Ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Phú Yên (PYPHARM)

Công việc: điều chỉnh qui hoạch- thiết kế ý tưởng
Vốn đầu tư: 200 tỉ VND

Chi phí xây dựng: 110 tỷ VND