The Typical Projects of VEV in Year 2017

Trong năm 2017, VEV đã tư vấn  cho nhiều dự án có giá trị lớn, tiêu biểu là các dự án sau:

Nhà máy dược phẩm NOn-betalac tam theo tiêu chuẩn châu Âu của Pymepharco

Tổng mức đầu tư : 400 tỷ VND

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Anha-may-duoc-pham-non-beta-lactam-pymepharco&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

 

Nhà máy vải Zigui Jisheng-Wangsheng Dung Quất, tổng mức xây dựng 160 tỷ

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Anha-may-vai-zigui-jisheng-wangsheng-dung-quat&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Bệnh viện đa khoa quốc tế Phú yên 250 giường, tổng mức đầu tư 400

tỷ

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Abenh-vien-da-khoa-quoc-te-phu-yen-250-giuong&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử XP Power- Giai đoạn 2 ,tổng mức xây dựng 110 tỷ.

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Anha-may-san-xuat-linh-kien-dien-tu-xp-power-g-2&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà xưởng xây sẳn Long Hậu

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3Anha-may-xay-san-f5-long-hau&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Trung tâm kỹ thuật Makino (Saigon Hightech Park)

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=228%3Amakino-technical-center&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Tổng kho Mesa Hưng Yên, tổng mức xây dựng 30 tỷ

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Akho-mesa&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Căn tin và kho dược Pymepharco, tổng mức xây dựng 26 tỷ

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Akho-mesa&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà máy sản xuất phụ gia xây dựng Sika Bắc Ninh, tổng mức xây dựng 60 tỷ

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Anha-may-phu-gia-xay-dung-sika-g-2&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà máy may Tainan- Xưởng B1, tư vấn công trình xanh. Nhà máy đã đạt chứng chỉ LEED Gold vào tháng 11 năm 2017.

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3Anha-may-may-tainan&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

 

Nhà máy thức ăn gia súc Anovafeed Hưng Yên, tổng mức xây dựng 120 tỷ

https://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=222%3Anha-may-thuc-an-gia-suc-anovafeed-hung-yen&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi