Phân loại theo chức năng
Đọc thêm

Nha may bao bi nhua Jianguang Dong Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jianguang Vietnam

 

Đọc thêm

Benh vien Da khoa Quoc te Phu Yen 250 giuong

Chủ đầu tư: Công ty CP Pypharm

 

Đọc thêm

Can teen va kho duoc pham Pymepharco

 

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco

Đọc thêm

Nha may che bien thuc pham ELT

Chủ đầu tư: Công ty ELT Vietnam ( Japan)

 

Đọc thêm

Nhà máy cơ khí KYC

 

Chủ đầu tư: Công ty KYC Machine Industry Việt Nam ( Japan)

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nissey Viet Nam ( Nhật)

Đọc thêm

Nha may co khi chinh xac Nissey

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nissey Viet Nam ( Nhật)

Đọc thêm

Nha may co khi chinh xac TBIV

Chủ đầu tư: T Balance Weight International Vietnam Co.,Ltd

 

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012

Đọc thêm

Nhà máy Esquel Garment ( giai đoạn 2- VSIP 1) ( Bình Dương)

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012

Đọc thêm

Nha may vai Zigui Jisheng- Wangsheng Dung Quat

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Zigui Jisheng- Wangsheng (Việt nam ) Textiles

Dự án : Nhà máy dược phẩm Nhất Nhất Long An

 

Đọc thêm

Nha may duoc pham Nhat Nhat

Dự án : Nhà máy dược phẩm Nhất Nhất Long An