Phân loại theo quốc gia

Dự án nâng cấp nhà máy  và xây mới văn phòng Boral Gypsum

Đọc thêm

Nha may Thach cao Boral

Dự án nâng cấp nhà máy  và xây mới văn phòng Boral Gypsum

Đọc thêm

Nha may in One Champion Lee

Chủ đầu tư: Công ty TNHH One Champion Lee Vietnam

 

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012

Đọc thêm

Nhà máy Esquel Garment ( giai đoạn 2- VSIP 1) ( Bình Dương)

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012

Đọc thêm

Pepsi CanTho Endgame Warehouse

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsi Việt Nam

 

Đọc thêm

Nha may che bien thuc pham ELT

Chủ đầu tư: Công ty ELT Vietnam ( Japan)

 

Đọc thêm

Nha may co khi chinh xac TBIV

Chủ đầu tư: T Balance Weight International Vietnam Co.,Ltd

 

Đọc thêm

Nhà máy cơ khí KYC

 

Chủ đầu tư: Công ty KYC Machine Industry Việt Nam ( Japan)

 

Đọc thêm

Nhà máy rau an toàn RNGFarm

Chủ đầu tư: Công ty RNGFarm ( Japan)

 

Đọc thêm

Nha may tay cam ô tô Tanabe

Chủ đầu tư: Công ty Tanabe( Japan)

 

Nhà máy OHNOSEIKO ( Khu công nghiệp Long Hậu).....

 

Đọc thêm

Ohno Seiko

Nhà máy OHNOSEIKO ( Khu công nghiệp Long Hậu).....