Phân loại theo vùng địa lý
Đọc thêm

Nha may may Tainan

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tainan Enterprise Vietnam

 

Đọc thêm

Nhà máy rau an toàn RNGFarm

Chủ đầu tư: Công ty RNGFarm ( Japan)

 

Đọc thêm

Nha may tay cam ô tô Tanabe

Chủ đầu tư: Công ty Tanabe( Japan)

 

Đọc thêm

Nha may xay san F5 Long Hau

Chủ đầu tư: Công ty CP Long Hậu

 

Nhà máy OHNOSEIKO ( Khu công nghiệp Long Hậu).....

 

Đọc thêm

Ohno Seiko

Nhà máy OHNOSEIKO ( Khu công nghiệp Long Hậu).....

 

Đọc thêm

Nha may co khi chinh xac TBIV

Chủ đầu tư: T Balance Weight International Vietnam Co.,Ltd

 

Đọc thêm

Benh vien Da khoa Quoc te Phu Yen 250 giuong

Chủ đầu tư: Công ty CP Pypharm

 

Đọc thêm

Can teen va kho duoc pham Pymepharco

 

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco

Đọc thêm

Cao ốc văn phòng Pymepharco

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco

Đọc thêm

Nha may duoc pham Non beta lactam Pymepharco

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco