Phân loại theo vùng địa lý

 

Chủ đầu tư: Công  ty TNHH Dược phẩm Xuân Quang

 

Đọc thêm

Nha may Duoc pham Xuan Quang

 

Chủ đầu tư: Công  ty TNHH Dược phẩm Xuân Quang

 

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012

Đọc thêm

Nhà máy Esquel Garment ( giai đoạn 2- VSIP 1) ( Bình Dương)

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.2.2012

Ngày dự kiến hoàn thành: 10.8.2012

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hock Hin  Viet Nam ( Singapore)

Đọc thêm

Nha may thuc pham Hock Hin

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hock Hin  Viet Nam ( Singapore)

Đọc thêm

Pepsi CanTho Endgame Warehouse

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsi Việt Nam

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fashion Garment ( Sri lanka)

 

Đọc thêm

FGL- Fashion Garment-LEED Platinum

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fashion Garment ( Sri lanka)

 

Đọc thêm

Nha may bao bi nhua Jianguang Dong Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jianguang Vietnam

 

Đọc thêm

Nhà máy cơ khí KYC

 

Chủ đầu tư: Công ty KYC Machine Industry Việt Nam ( Japan)

 

Đọc thêm

Nha may may mac G&G

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thời trang G&G Việt Nam

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Paramount bed Viet Nam ( Japanese)

Đọc thêm

Nha may thiet bi y te Paramount Bed ( Japan)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Paramount bed Viet Nam ( Japanese)