In rank of construction capital
Read more

Benh vien Da khoa Quoc te Phu Yen 250 giuong

Chủ đầu tư: Công ty CP Pypharm

 

Read more

Nha may duoc pham Non beta lactam Pymepharco

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco

Read more

KYC Mechanical Industry

 

Owner:  KYC Machine Industry Việt Nam Co.,Ltd ( Japan)

 

Read more

DBW Garment factory-LEED Platinum

Owner: DBW Co Ltd ( Germany)

 

Read more

Nha may vai Zigui Jisheng- Wangsheng Dung Quat

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Zigui Jisheng- Wangsheng (Việt nam ) Textiles

Read more

Nha may thuc an chan nuoi Anovafeed Dong Nai

Chủ đầu tư: Công ty CP Anovafeed

 

Read more

G&G Fashion VietNam Co.,Ltd

Owner:  G&G Fashion Vietnam Co.,Ltd

 

Read more

Tainan garment Enterprise Viet Nam Factory

CLient: Tainan Enterprise Vietnam Co.,Ltd