Testimonials

I , Bui Phan Phu Loc, General Director of Anova Feed JSC, would like to introduce.....

Read more

Anova Feed

I , Bui Phan Phu Loc, General Director of Anova Feed JSC, would like to introduce.....

I, Kenji Yokosu , Project Manager of Tsuchiya Vietnam would like to introduce VEV...

Read more

Tsuchiya ( Japanese Contractor)

I, Kenji Yokosu , Project Manager of Tsuchiya Vietnam would like to introduce VEV...

I, Huynh Ngoc Phien , General Director of Amata Vietnam  Co.,Ltd would like to introduce VEV...

Read more

Amata IP

I, Huynh Ngoc Phien , General Director of Amata Vietnam  Co.,Ltd would like to introduce VEV...

Rất hân hạnh được giới thiệu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt (VEV) là...

Read more

Thái Thanh Phong, Tam Nông

Rất hân hạnh được giới thiệu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt (VEV) là...

would like to introduce Mr.Le Thanh Tri, as Design Manager of...

Read more

Huynh Tan Nam, PYMEPHARCO

would like to introduce Mr.Le Thanh Tri, as Design Manager of...

had an opportunity to work with Mr. Le Thanh Tri as the role of Project Manager in Engineering...

Read more

Phonak Operation Center Vietnam Co., Ltd.

had an opportunity to work with Mr. Le Thanh Tri as the role of Project Manager in Engineering...

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc dự án của công ty tư vấn Quản lý dự án...

Read more

Tô Tần Hoài, SEAPRIMEXCO VN

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc dự án của công ty tư vấn Quản lý dự án...

Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Trường Hải, từng là chủ nhiệm thiết kế cho dự án Nhà máy...

Read more

Nguyễn Hoàng Triệu, Docifish

Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Trường Hải, từng là chủ nhiệm thiết kế cho dự án Nhà máy...

This certificate hereby certifies that Le T Tri has attained the designation of LEED AP BUILDING...

Read more

GBCI (Green Building Certification Institute)

This certificate hereby certifies that Le T Tri has attained the designation of LEED AP BUILDING...

This is to certify that Le Thanh Tri has been formally evaluated for demonstrated experience,...

Read more

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI ( US)

This is to certify that Le Thanh Tri has been formally evaluated for demonstrated experience,...