Thư đánh giá chứng thực

Tôi, Bùi Phan Phú Lộc, tổng giám đốc Công ty CP ANova Feed, xin giới thiệu......

Đọc thêm

Anovafeed

Tôi, Bùi Phan Phú Lộc, tổng giám đốc Công ty CP ANova Feed, xin giới thiệu......

Tôi là Kenji Yokosu, Tổng Quản lý dự án của Tổng thầu Nhật Bản trân trọng.....

Đọc thêm

Tsuchiya ( Japanese Contractor)

Tôi là Kenji Yokosu, Tổng Quản lý dự án của Tổng thầu Nhật Bản trân trọng.....

I, Huynh Ngoc Phien , General Director of Amata Vietnam  Co.,Ltd would like to introduce VEV...

Đọc thêm

Amata IP

I, Huynh Ngoc Phien , General Director of Amata Vietnam  Co.,Ltd would like to introduce VEV...

Rất hân hạnh được giới thiệu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt (VEV) là...

Đọc thêm

Thái Thanh Phong, Tam Nông

Rất hân hạnh được giới thiệu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt (VEV) là...

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc thiết kế của công ty tư vấn, ...

Đọc thêm

Huỳnh Tấn Nam, PYMEPHARCO

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc thiết kế của công ty tư vấn, ...

had an opportunity to work with Mr. Le Thanh Tri as the role of Project Manager in Engineering...

Đọc thêm

Phonak Operation Center Vietnam Co., Ltd.

had an opportunity to work with Mr. Le Thanh Tri as the role of Project Manager in Engineering...

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc dự án của công ty tư vấn Quản lý dự án...

Đọc thêm

Tô Tần Hoài, SEAPRIMEXCO VN

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc dự án của công ty tư vấn Quản lý dự án...

Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Trường Hải, từng là chủ nhiệm thiết kế cho dự án Nhà máy...

Đọc thêm

Nguyễn Hoàng Triệu, Docifish

Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Trường Hải, từng là chủ nhiệm thiết kế cho dự án Nhà máy...

This certificate hereby certifies that Le T Tri has attained the designation of LEED AP BUILDING...

Đọc thêm

GBCI (Green Building Certification Institute)

This certificate hereby certifies that Le T Tri has attained the designation of LEED AP BUILDING...

This is to certify that Le Thanh Tri has been formally evaluated for demonstrated experience,...

Đọc thêm

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI ( US)

This is to certify that Le Thanh Tri has been formally evaluated for demonstrated experience,...