PHẠM HỒNG THÁI

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Tên: PHẠM HỒNG THÁI
Công ty:

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giá trị kỹ thuật Việt ( VEV)

Địa chỉ công y

Lầu 3- Tòa nhà Blue Diamond- Y2-Y4- Hồng Lĩnh- Phường 15-Quận 10-TPHCM

Tel & Fax +(84) 8 3977 1955Fax: +(84) 8 3977 1956
Chức vụ Giám đốc kỹ thuật

Kinh nghiệm

19 năm

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

07-2006

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

01-2006

Thạc sĩ xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp

Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

12-2003

Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

01-2000

Kỹ sư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp

Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

09-2011 đến nay

Làm việc tại: Công ty CP Tư vấn xây dựng  Giá trị Kỹ thuật Việt

Vị trí: Giám đốc kỹ thuật

01-2011 to 08-2011

Làm việc tại: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim

Vị trí: Trưởng phòng kết cấu

01-2010 to 12-2010

Làm việc tại: Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng (COSIC) - SỞ XÂY DỰNG TPHCM

Vị trí: Phó phòng kiểm định

05-2009 to 12-2009

Làm việc tại: Công ty CP giải pháp thiết kế và xây dựng VNTOWER

Nơi làm việc: Công ty TNHH Ericsson Viet Nam

Chức danh chuyên môn: Kỹ sư thiết kế

2005 to 04-2009

Làm việc tại: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân CC

Vị trí: Giám đốc thiết kế

2000- 2005

Làm việc tại: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân CC

Vị trí: Kỹ sư thiết kế kết cấu