Các dự án tiêu biểu của VEV năm 2017

 

Trong năm 2017, VEV đã tư vấn  cho nhiều dự án có giá trị lớn, tiêu biểu là các dự án sau:

Nhà máy dược phẩm NOn-betalac tam theo tiêu chuẩn châu Âu của Pymepharco

Tổng mức đầu tư : 400 tỷ VND

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Anha-may-duoc-pham-non-beta-lactam-pymepharco&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

 

Nhà máy vải Zigui Jisheng-Wangsheng Dung Quất, tổng mức xây dựng 160 tỷ

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Anha-may-vai-zigui-jisheng-wangsheng-dung-quat&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Bệnh viện đa khoa quốc tế Phú yên 250 giường, tổng mức đầu tư 400

tỷ

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Abenh-vien-da-khoa-quoc-te-phu-yen-250-giuong&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử XP Power- Giai đoạn 2 ,tổng mức xây dựng 110 tỷ.

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3Anha-may-san-xuat-linh-kien-dien-tu-xp-power-g-2&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà xưởng xây sẳn Long Hậu

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3Anha-may-xay-san-f5-long-hau&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Trung tâm kỹ thuật Makino (Saigon Hightech Park)

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=228%3Amakino-technical-center&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Tổng kho Mesa Hưng Yên, tổng mức xây dựng 30 tỷ

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Akho-mesa&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Căn tin và kho dược Pymepharco, tổng mức xây dựng 26 tỷ

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Akho-mesa&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà máy sản xuất phụ gia xây dựng Sika Bắc Ninh, tổng mức xây dựng 60 tỷ

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Anha-may-phu-gia-xay-dung-sika-g-2&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

Nhà máy may Tainan- Xưởng B1, tư vấn công trình xanh. Nhà máy đã đạt chứng chỉ LEED Gold vào tháng 11 năm 2017.

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3Anha-may-may-tainan&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi

 

Nhà máy thức ăn gia súc Anovafeed Hưng Yên, tổng mức xây dựng 120 tỷ

http://vev.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=222%3Anha-may-thuc-an-gia-suc-anovafeed-hung-yen&catid=34%3Acac-d-an-gn-ay&Itemid=91&lang=vi