Nha may duoc pham Non beta lactam Pymepharco

 

 

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco

Địa điểm: đường Hoàng Văn Thụ- Thành phố Tuy Hòa

Chi phí xây dựng: 400 tỉ VND

Công việc của VEV: tư vấn thiết kế

Thời gian thi công: 12 tháng

Ngày khởi công: tháng 1-2018