Nha may vai Zigui Jisheng- Wangsheng Dung Quat

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Zigui Jisheng- Wangsheng (Việt nam ) Textiles

Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP Quãng Ngãi

Chi phí xây dựng: 160 tỉ VND

Công việc của VEV: tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng

Thời gian thi công: 7 tháng

Ngày khởi công: tháng 12-2017