ĐIỂM MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

  • Luôn xem trọng quyền lợi của khách hàng.
  • Sẵn sàng trong việc tìm kiếm giải pháp tối ưu cho khách hàng.
  • Khả năng liên kết với các trường đại học trong tìm kiếm vật liệu và công nghệ và giải pháp mới.
  • Hiểu biết trong lĩnh vực thiết kế xanh theo chuẩn LEED và LOTUS (VN).
  • Đội ngũ quản lý được đào tạo có bằng cấp cao, hiểu biết chuyên sâu trong môi trường tư vấn xây dựng theo thông lệ FIDIC và PMI, thành thạo tiếng Anh.
  • Quen thuộc trong môi trường với các dự án nước ngoài.
  • Hoạt động quản lý có hệ thống.
  • Tác phong làm việc đúng hẹn và chuyên nghiệp.
  • Chuyên môn cao và đam mê công việc.