Kho MESA

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MESA

Địa điểm: Khu công nghiệp Minh Đức- tỉnh Hưng Yên

Chi phí xây dựng: 30 tỉ VND

Công việc của VEV:

tư vấn thiết kế

Thời gian thi công: 6 tháng

Ngày khởi công: tháng 11-2017