Makino Technical Center

 

 

Chủ đầu tư: TNHH Makino Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghệ cao quận 9- Saigon High Tech park

Chi phí xây dựng: 14 tỉ VND

Công việc của VEV: tư vấn thiết kế

Thời gian thi công: 6 tháng

Ngày khởi công: tháng 10-2017