Nha may san xuat linh kien dien tu XP Power- GĐ 2

 


Chủ đầu tư: TNHH XP Power Việt Nam

Chi phí xây dựng: 110 tỉ VND

Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Công

việc của VEV: tư vấn thiết kế, xin phép môi trường và xin phép xây dựng

Thời gian thi công: 8 tháng

Ngày khởi công: tháng 10-2017