Nha may xay san F5 Long Hau

 


Chủ đầu tư: Công ty CP Long Hậu

Chi phí xây dựng: 23 tỉ VND

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Long Hậu

Công việc của VEV:

tư vấn thiết kế

Thời gian thi công: 6 tháng

Ngày bàn giao thi công công trình: tháng 11-2017