Pepsi CanTho Endgame Warehouse

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsi Việt Nam


Chi phí xây dựng: 60 tỉ VND

Ngày khởi công: 28.3.2016

Ngày dự kiến hoàn thành: 30.9.2016

Phạm vi công việc của VEV: Thiết kế cơ sở và chi tiết-XIn phép XD cho 10,000 m2 kho thành phẩm (GĐ 3) + 1000 m2 phòng sạch