Nha may may mac G&G

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thời trang G&G Việt Nam

 


Chi phí xây dựng: 120 tỉ VND

Ngày khởi công: 03.2016

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.10.2016

Phạm vi công việc của VEV: Thiết kế cơ sở và chi tiết -Xin phép XD