Nha may thuc an chan nuoi Anovafeed Dong Nai

Chủ đầu tư: Công ty CP Anovafeed


Chi phí xây dựng: 150 tỉ VND

Ngày khởi công: 10.2015

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.8.2016

Công việc của VEV: tư vấn đấu thầu và tư vấn giám sát.