TẦM NHÌN, NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU

TẦM NHÌN: trở thành một trong những đơn vị tư vấn dẫn đầu trong việc tìm kiếm giá trị kỹ thuật nhằm cung cấp một giải pháp bền vững đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian của khách hàng.

SỨ MỆNH: giúp khách hàng nhận ra giải pháp tối ưu nhất cho dự án của họ chính là sự kết hợp thiết thực giữa trình độ chuyên môn hóa cao của các thành viên VEV và các ý tưởng sáng tạo trong việc áp dụng các thành tựu nghiên cứu mới nhằm mang lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

MỤC TIÊU:

  • Khách hàng luôn có lợi và hơn thế nữa với giải pháp của chúng tôi.
  • Khách hàng luôn hài lòng và đánh giá cao dịch vụ Thiết kế và Quản lý dự án của chúng tôi
  • Đội ngũ nhân viên VEV luôn được huấn luyện và lớn mạnh cùng sự phát triển của công ty.
  • Đội ngũ nhân viên luôn cảm nhận được VEV luôn tôn trọng và quan tâm họ như giá trị cốt lõi.