Nhà máy rau an toàn RNGFarm

Chủ đầu tư: Công ty RNGFarm ( Japan)


Chi phí xây dựng: 80 tỉ VND

Ngày khởi công: 10.11.2014

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.05.2015