Nhà máy cơ khí KYC

Chủ đầu tư: Công ty KYC Machine Industry Việt Nam ( Japan)

Tổngthầu: Daiwa House


Chi phí xây dựng: 65 tỉ VND

Ngày khởi công: 15.12.2014

Ngày dự kiến hoàn thành: 31.07.2015