Nha may Duoc pham Xuan Quang

Chủ đầu tư: Công  ty TNHH Dược phẩm Xuân Quang
Chi phí xây dựng: 80 tỉ VND

Ngày khởi công: 25.3.2014

Ngày dự kiến hoàn thành: 25.12.2014