Nha may Thach cao Boral

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Boral Gypsum Việt Nam

Nhà thầu chính: CIC 5.

Tư vấn: VEV Construction Consultants

Vốn đầu tư dự án: 30,000,000 USD

Giá trị gói xây dựng: 2,500,000 USD.

Thời gian thi công: 9 tháng.

Phạm vi công việc: Thiết kế kỹ thuật+ Xin phép.

Hình ảnh tổng thể nhà máy

Hình ảnh tòa nhà văn phòng xây mới

Nột thất văn phòng

Tầng trệt

Tầng 2