Quản lý dự án

Kế hoạch và đấu thầu
 • Rà soát lại các bản vẽ thiết kế.
 • Chuẩn bị các bảng thông số kỹ thuật của vật liệu, tay nghề với khách hàng để đáp ứng chất lượng và ngân sách.
 • Lập tiến độ đề xuất.
 • Thực hiện quá trình đấu thầu.
 • Đấu thầu và Phân tích.
 • Phỏng vấn kỹ thuật với nhà thầu, hướng dẫn , phân tích giúp nhà thầu nhận ra giá hợp lý nhất.
 • Trợ giúp khách hàng trong đàm phán thương mại.
 • Chuẩn bị hợp đồng với tiêu chuẩn FIDIC hoặc theo định dạng cụ thể của từng khách hàng.

Quản lý chất lượng
Với kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn mang lại chất lượng tốt nhất cho dự án của khách hàng.
QLCL bao gồm:

 • Lập kế hoạch cho quản lý chất lượng.
 • Lập chương trình Đảm bảo chất lượng.
 • Kiểm tra Chất lượng với Danh mục kiểm tra chất lượng tương ứng cho mỗi công đoạn
 • Lập Kế hoạch phối hợp giữa ba bên.
 • Giám sát chất lượng vật liệu và tay nghề hàng ngày, kiểm tra trong công trường và tại phòng thí nghiệm.
 • Lập và rà soát danh sách khuyết tật.

Quản lý Khối lượng

 • Theo dõi, thống kê, cập nhật danh sách và tích lũy các công việc đã hoàn thành.
 • So sánh thực tế thi công với thiết kế, xác nhận số lượng tích lũy thanh toán cho khách hàng.
 • Xác minh thanh toán hàng tháng.
 • Thực hiện thủ tục Quy trình thanh toán.
 • Thực hiện thủ tục yêu cầu thanh toán hàng tháng.
 • Thực hiện thủ tục phát hành Chứng chỉ kiểm soát thanh toán.

Quản lý tiến độ

 • Làm việc với tất cả các nhà thầu để thiết lập tiến độ tổng thể và các cột mốc phối hợp.
 • Làm việc với từng nhà thầu có chi tiết tiến độ hàng tuần của họ.
 • Theo dõi tiến độ của họ và cảnh báo nếu họ trì hoãn.
 • Tìm ra giải pháp để phục hồi các tiến độ.
 • Báo cáo hàng tuần với hình ảnh để báo cáo tiến độ trên công trường.

Quản lý Y tế, An toàn, Môi trường

Nhân viên An toàn và các kỹ sư trên công trường thường xuyên với nhiệm vụ:

 • Yêu cầu các kế hoạch an toàn từ phía nhà thầu.
 • Kiểm tra và sửa đổi liên tục các chương trình đào tạo HSE của Nhà thầu cho công nhân.
 • Yêu cầu nhà thầu áp dụng các quy tắc an toàn đúng.
 • Khuyến cáo nguy hiểm và đề phòng.

Quản lý Kiểm soát Chi phí

 • Thiết lập các thủ tục kiểm soát thanh toán chi phí (dựa trên cơ sở hợp đồng) thông báo cho khách hàng phê duyệt.
 • Hàng tháng Cấp giấy chứng nhận kiểm soát thanh toán đối với nhà thầu.
 • Thiết lập và theo dõi các đường cong chi phí trong thời gian xây dựng.
 • Kiểm tra Thanh Quyết toán của Hợp đồng với khách hàng.
 • Thực hiện bước đầu đàm phán các Phát sinh để giảm chi phí cho khách hàng.

Quản lý rủi ro

 • Xác định một danh sách các nguy cơ tiềm năng có thể xảy ra trong xây dựng.
 • Phân loại từ cao đến cấp thấp dựa trên tất cả các dự án cụ thể.
 • Khi tăng mức độ rủi ro, nâng mức cảnh báo để phòng chống rủi ro.
 • Giới thiệu các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
 • Yêu cầu nhà thầu phải tuân theo.

Quản lý hồ sơ

 • Hướng dẫn Chu trình lưu chuyển hồ sơ trên công trường và sao lưu.
 • Trợ giúp khách hàng kiểm tra danh sách các tài liệu pháp lý cần để đạt được trước, trong và sau khi Xây dựng.
 • Phối hợp với thiết kế để có thông tin chính xác.
 • Ghi lại danh sách các tài liệu hướng dẫn / QC bảo đảm chất lượng.
 • Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ quản lý chất lượng và bản vẽ hoàn công của Nhà thầu.
 • Bàn giao Dự án từng giai đoạn với các chứng nhận nghiệm thu bàn giao cùng tài liệu hướng dẫn đầy đủ.