Thiết kế kĩ thuật

Thiết kế Kiến trúc
Chúng tôi tạo ra những sản phẩm thiết kế chất lượng, phù hợp, chuyên biệt với môi trường xây dựng và tạo ra các không gian chức năng và thẩm mỹ .
Dịch vụ kiến trúc của chúng tôi bao gồm:
 • Đánh giá địa thế khu đất xây dựng.
 • Thiết kế ý tưởng.
 • Thiết kế kiến trúc và chi tiết.
 • Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Bảng khối lượng dự toán.
Thiết kế kết cấu
Với kiến thức phong phú về các nguồn lực địa phương, phương pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm , chúng tôi đảm bảo giải pháp kỹ thuật được thiết kế tiết kiệm nhất , độ tin cậy cao và đơn giản trong xây dựng.
 • Thiết kế Cọc và Nền móng.
 • Thiết kế tường chắn và tầng hầm.
 • Thiết kế kết cấu BTCT.
 • Thiết kế kết cấu thép nặng và nhẹ.
 • Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật
 • Bảng khối lượng dự toán.
Thiết kế Cơ sở hạ tầng
 • Đánh giá địa kỹ thuật.
 • Xử lý Thoát nước.
 • Gia cường đất.
 • Đường giao thông.
 • Hệ thống cấp nước.
 • Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Bảng khối lượng dự toán.
Thiết kế Cơ – Điện – Nước
 • Thiết kế lưới điện cao thế và hạ thế.
 • Tủ phân phối.
 • Chiếu sáng và ổ cắm.
 • Hệ thống viễn thông, dữ liệu.
 • Điều hòa nhiệt độ
 • Thông gió và Thải khí.
 • Thủy lực và Hệ thống bơm.
 • Phòng cháy chữa cháy.
 • Hệ Thống Kiểm soát An Ninh.
 • Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Bảng khối lượng dự toán.
Thiết kế bền vững (Thiết kế xanh)
 • Tư vấn cho chủ đầu tư về các giải pháp thích hợp với khí hậu địa phương, tiết kiệm năng lượng, tương ứng với với tiêu chuẩn LEED hay tiêu chuẩn LOTUS .
 • Phân tích ngân sách, chi phí ước tính đầu tư cho vòng đời dự án - thời gian hoàn vốn.
 • Liên kết với các nhà cung cấp và các dịch vụ phù hợp cho các dự án.
 • Cung cấp các chuyên gia dự án cụ thể ngoài phạm vi thông thường của đội ngũ thiết kế (ví dụ như khảo sát sinh thái khu đất, thiết kế của nhà máy xử lý nước thải, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo) .