Nhà máy Esquel Garment ( giai đoạn 2- VSIP 1) ( Bình Dương)

Chủ đầu tư: Công TNHH Esquel ( Esquel Garment Manufacturing Co.,Ltd – Hongkong)
Chi phí xây dựng: 40 tỉ VND

 

Ảnh công trường ngày 24.5.2012

Ảnh công trường ngày 31.7.2012