Các dự án gần đây


Đọc thêm

Nha may duoc pham Non beta lactam Pymepharco

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Pymepharco

Đọc thêm

Nha may vai Zigui Jisheng- Wangsheng Dung Quat

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Zigui Jisheng- Wangsheng (Việt nam ) Textiles

Đọc thêm

Kho MESA

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MESA

Đọc thêm

Makino Technical Center

Chủ đầu tư: TNHH Makino Việt Nam