Thư đánh giá chứng thực


Tôi, Bùi Phan Phú Lộc, tổng giám đốc Công ty CP ANova Feed, xin giới thiệu......

Đọc thêm

Anovafeed

Tôi, Bùi Phan Phú Lộc, tổng giám đốc Công ty CP ANova Feed, xin giới thiệu......

Tôi là Kenji Yokosu, Tổng Quản lý dự án của Tổng thầu Nhật Bản trân trọng.....

Đọc thêm

Tsuchiya ( Japanese Contractor)

Tôi là Kenji Yokosu, Tổng Quản lý dự án của Tổng thầu Nhật Bản trân trọng.....

I, Huynh Ngoc Phien , General Director of Amata Vietnam  Co.,Ltd would like to introduce VEV...

Đọc thêm

Amata IP

I, Huynh Ngoc Phien , General Director of Amata Vietnam  Co.,Ltd would like to introduce VEV...

Rất hân hạnh được giới thiệu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt (VEV) là...

Đọc thêm

Thái Thanh Phong, Tam Nông

Rất hân hạnh được giới thiệu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt (VEV) là...

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc thiết kế của công ty tư vấn, ...

Đọc thêm

Huỳnh Tấn Nam, PYMEPHARCO

Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc thiết kế của công ty tư vấn, ...