Những gì chúng tôi có thể phục vụ khách hàng

 • Khảo sát:
  • Khảo sát địa hình.
  • Khảo sát địa chất.
  • Khảo sát đánh giá công trình hiện hữu.
 • Thiết kế:
  • Thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng khu công nghiệp, khu dân cư.
  • Thiết kế kỹ thuật hạ tầng.
  • Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình cao tầng.
  • Thiết kế kết cấu.
  • Thiết kế kỹ thuật cơ, điện, lạnh, PCCC.
  • Tư vấn Thiết kế xanh theo chuẩn LEED hay LOTUS.
 • Xin phép:
  • Xin phép xây dựng.
  • Xin phép PCCC.
  • Xin phép môi trường.
 • Thẩm tra thiết kế: cho các công việc thiết kế nêu trên.
 • Quản lý dự án:
  • Lập dự án đầu tư.
  • Kiểm soát, điều phối thiết kế.
  • Tư vấn đầu thầu.
  • Tư vấn giám sát (quản lý chất lượng).
  • Quản lý chi phí, khối lượng.
  • Quản lý tiến độ.
  • Quản lý hợp đồng.
  • Quản lý rủi ro, an toàn.