THIẾT KẾ KỸ THUẬT
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Giới thiệu

Hồ sơ năng lực công ty

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt được thành lập hoạt động theo...

Thư đánh giá

Anovafeed
Tôi, Bùi Phan Phú Lộc, tổng giám đốc Công ty CP ANova Feed, xin giới thiệu......
Tsuchiya ( Japanese Contractor)
Tôi là Kenji Yokosu, Tổng Quản lý dự án của Tổng thầu Nhật Bản trân trọng.....
Amata IP
I, Huynh Ngoc Phien , General Director of Amata Vietnam  Co.,Ltd would like to introduce VEV...
Thái Thanh Phong, Tam Nông
Rất hân hạnh được giới thiệu Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giá trị Kỹ thuật Việt (VEV) là...
Huỳnh Tấn Nam, PYMEPHARCO
Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc thiết kế của công ty tư vấn, ...
Phonak Operation Center Vietnam Co., Ltd.
had an opportunity to work with Mr. Le Thanh Tri as the role of Project Manager in Engineering...
Tô Tần Hoài, SEAPRIMEXCO VN
Trân trọng giới thiệu anh Lê Thạnh Trị, từng là Giám đốc dự án của công ty tư vấn Quản lý dự án...
Nguyễn Hoàng Triệu, Docifish
Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Trường Hải, từng là chủ nhiệm thiết kế cho dự án Nhà máy...
GBCI (Green Building Certification Institute)
This certificate hereby certifies that Le T Tri has attained the designation of LEED AP BUILDING...
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI ( US)
This is to certify that Le Thanh Tri has been formally evaluated for demonstrated experience,...